Password
Username
logo
รับสมัครงานหลายตำแหน่ง ขอนแก่นเฮ้าส์ ดอทคอม (www.khonkaenhouse.com)

วิศวกรโยธา (Civil Engineer ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแล/ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างในแต่ละขั้นตอนตามแบบก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 5 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS project
5.Auto CAD . Primavera หรือโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 บาท ขึ้นไป ++
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

 


วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) จำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแล/ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างในแต่ละขั้นตอนตามแบบก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดและมีความปลอดภัย

คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 5 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, MS project
5. Auto CAD . Primavera หรือโปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง


คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 บาท ขึ้นไป ++
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative Officer) จำนวน 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3.มีประสบการณ์การทำงานด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 - 3 ปี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Word และ Microsoft Excel
5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี

 


ซ่อมบำรุงอาคาร (Maintenance Technician) จำนวน 2 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ซ่อมบำรุงอาคาร งานประปา งานซ่อมแซม

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
3. สาขา ช่างไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการเป็นช่างซ่อมบำรุงอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 บาท ขึ้นไป ++
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
การศึกษา : ปวส


สนใจติดต่อโทร.098-123 4524 

ส่งประวัติมาได้ที่

Email: tonyconsultant@outlook.com


Please signin or signup

 

            © Copyright 2011-2016 www.khonkaenhouse.com ประกาศซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน ในจังหวัดขอนแก่น
 สนใจติดต่อโฆษณา โทร.086-396 4482